geeske

In herinnering

Geeske van Kempen

Met haar hond:

Joey van ’t maalschap

Reddings honden Geschiktheid Speuren

Reddings honden Speuren A en B

Reddingshondenwerk puin A + vlakte A

VZH; UV; IPO Speurhond 1 en 2.