Secretaris / instructeur gehoorzaamheidscursus & trainend lid

Bianca van de Werfhorst

met haar hond:

Kimber van de Meulenbarg

Geslaagd voor:

VZH, IPOI, II, III