Gehoorzaamheidscursus voor hond en baas. Naast de eigen wekelijkse trainingen, is GHSV Voorthuizen sedert 1996 gestart met het geven van gehoorzaamheidscursussen.  Speciaal bedoeld om de opvoeding en het leerproces van de hond thuis te ondersteunen met gehoorzaamheidsoefeningen op de club, en het geven van gerichte tips voor thuis. Of het nu gaat om pups, of volwassen honden die nog wel wat kunnen leren, het is allemaal mogelijk. Alle rassen en leeftijden zijn terug te vinden in de cursussen die worden onderscheiden in 3 niveaus:

* Pups (leeftijd vanaf 12 weken tot 6 maanden bij aanvang cursus)

* Elementaire Gehoorzaamheid (alle honden ouder dan 6 maanden en vaak nog nooit een cursus gedaan)

* Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (honden die de elementaire gehoorzaamheid met goed gevolg hebben doorlopen)

* Verkeers Zekere Hond (V.Z.H.) voor honden die de voorgaande cursussen hebben gedaan, is dit een training die      bedoeld is om  ook in het verkeer een gehoorzame hond te hebben

PUPPY’S Deze cursus is bedoeld voor pups vanaf 12 weken tot 6 maanden bij aanvang van de cursus. Bij de puppy training is een belangrijk onderdeel het socialiseren van de hond. Dat gaat zowat vanzelf door de honden tussen de oefeningen door los te laten en met elkaar te laten spelen (dit gebeurt in de andere niveaus niet meer, omdat daarin oudere honden, reuen en teven, dominant en onderdanig, te vinden zijn). Verder wordt geleerd hoe je een hond op een leuke en correcte manier kan laten volgen aan een lijn. Voor veel honden geldt toch wel: voor een beloning wordt graag gedaan wat gevraagd wordt.  Ook de zit- en de af- oefening worden geleerd, het komen bij de baas.

ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEIDSCURSUS (E.G.) Deze cursus is bedoeld voor honden van 6 maanden en ouder. Deze training is wat moeilijker: hier moet het lijnvolgen van de hond al wat “klevend” aan het linkerbeen van de baas gebeuren. De zit- en af- oefeningen worden los gedaan, tempowisselingen tijdens het lijnvolgen, af laten liggen op een plaats verwijderd van de baas, met daarbij nog enkele andere oefeningen.

VOORTGEZETTE ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID (V.E.G.) Deze vervolgcursus is voor honden die al wat kunnen, zij moeten met goed gevolg de elementaire gehoorzaamheidcursus hebben gevolgd en afgesloten. Deze honden gaan los volgend naast de baas het veld over, gaan zitten en af zonder aangelijnd te zijn,  springen over een haag, apporteren een voorwerp, gaan afliggen op een verder weg gelegen plaats, etc.

Voor al deze baasjes geldt hetzelfde: observeer je hond, kijk naar zijn reacties en maak daar gebruik van bij het aanleren van een aantal gewoontes. Vaak wordt gedacht: de hond moet luisteren en anders moet hij worden bestraft. Benader het eens andersom: de hond moet leren van ik van hem wil, en hoe leuker die manier van aanleren voor een hond is, hoe meer drang de hond zal ontwikkelen om het gewenste gedrag te laten zien. Bestraffen komt dan pas, als de hond begrijpt wat er verwacht wordt en het willens en wetens vertikt. Als de hond echter spelenderwijs dingen aangeleerd wordt en hij ze daardoor graag doet, zal bestraffen vaak veel minder nodig zijn. Wil niet zeggen dat ongehoorzame honden niet bestraft worden. Wel degelijk, indien dat nodig is. Tip: een pup die binnen een paar tellen de brokken naar binnen schrokt met eventueel braken nadien, kan eenvoudig opgelost worden. De brokken niet in de bak doen, maar uitstrooien over de vloer. Tip: een pup die tanden wisselt en daardoor slecht wil eten, daarvan tevoren de brokken even in water weken zodat deze zachter worden. De hond zal minder pijn hebben tijdens het eten en vaak beter gaan eten.

OPGAVE CURSUS:

GHSV Voorthuizen start de gehoorzaamheidscursussen elke eerste maandagavond van maart en de eerste maandagavond van september. De lessen zullen op de maandagavonden plaatsvinden.  Een cursus duurt 11 lessen van 1 uur met aansluitend een gezellig examen op zaterdag. Kosten totaal € 50,00. Inlichtingen en/of opgeven kan bij onderstaande contactpersoon of via ghsvvoorthuizen@hotmail.com of via ‎het contact formulier

Bianca.v.d.Werfhorst  Tel 06 31970086