Wij geven de cursus twee keer per jaar. We starten de eerste maandag van maart en de eerste maandag van september

Gehoorzaamheidscursus voor hond en baas. Naast de eigen wekelijkse trainingen, is GHSV Voorthuizen sedert 1996 gestart met het geven van gehoorzaamheidscursussen.  Speciaal bedoeld om de opvoeding en het leerproces van de hond thuis te ondersteunen met gehoorzaamheidsoefeningen op de club, en het geven van gerichte tips voor thuis. Of het nu gaat om pups, of volwassen honden die nog wel wat kunnen leren, het is allemaal mogelijk. Alle rassen en leeftijden zijn terug te vinden in de cursussen die worden onderscheiden in 3 niveaus:

* Pups (leeftijd vanaf 12 weken tot 6 maanden bij aanvang cursus)

* Elementaire Gehoorzaamheid (alle honden ouder dan 6 maanden en vaak nog nooit een cursus gedaan)

* Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (honden die de elementaire gehoorzaamheid met goed gevolg hebben doorlopen)

* Verkeers Zekere Hond (V.Z.H.) voor honden die de voorgaande cursussen hebben gedaan. Hier worden alle oefeningen van de vorige cursussen weer behandeld.


PUPPY’S Deze cursus is bedoeld voor pups vanaf 12 weken tot 6 maanden bij aanvang van de cursus. Bij de puppy training is een belangrijk onderdeel het socialiseren van de hond. Dat gaat zowat vanzelf door de honden tussen de oefeningen door los te laten en met elkaar te laten spelen (dit gebeurt in de andere niveaus niet meer, omdat daarin oudere honden, reuen en teven, dominant en onderdanig, te vinden zijn). Verder wordt geleerd hoe je een hond op een leuke en correcte manier kan laten volgen aan een lijn. Voor veel honden geldt toch wel: voor een beloning wordt graag gedaan wat gevraagd wordt.  Ook de zit- en de af- oefening worden geleerd, het komen bij de baas.


ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEIDSCURSUS (E.G.) Deze cursus is bedoeld voor honden van 6 maanden en ouder. Deze training is wat moeilijker: hier moet het lijnvolgen van de hond al wat “klevend” aan het linkerbeen van de baas gebeuren. De zit- en af- oefeningen worden los gedaan, tempowisselingen tijdens het lijnvolgen, af laten liggen op een plaats verwijderd van de baas, met daarbij nog enkele andere oefeningen.


VOORTGEZETTE ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID (V.E.G.) Deze vervolgcursus is voor honden die al wat kunnen, zij moeten met goed gevolg de elementaire gehoorzaamheidcursus hebben gevolgd en afgesloten. Deze honden gaan los volgend naast de baas het veld over, gaan zitten en af zonder aangelijnd te zijn,  springen over een haag, apporteren een voorwerp, gaan afliggen op een verder weg gelegen plaats, etc.


Voor al deze baasjes geldt hetzelfde: observeer je hond, kijk naar zijn reacties en maak daar gebruik van bij het aanleren van een aantal gewoontes. Vaak wordt gedacht: de hond moet luisteren en anders moet hij worden bestraft. Benader het eens andersom: de hond moet leren van ik van hem wil, en hoe leuker die manier van aanleren voor een hond is, hoe meer drang de hond zal ontwikkelen om het gewenste gedrag te laten zien. Bestraffen komt dan pas, als de hond begrijpt wat er verwacht wordt en het willens en wetens vertikt. Als de hond echter spelenderwijs dingen aangeleerd wordt en hij ze daardoor graag doet, zal bestraffen vaak veel minder nodig zijn. Wil niet zeggen dat ongehoorzame honden niet bestraft worden. Wel degelijk, indien dat nodig is.

 

Opgeven voor de cursus kan bij Bianca van de Werfhorst:

Telefoonnummer: 06-31970086

Per mail:  ghsvvoorthuizen@hotmail.com